Serbian translation

EUROCleftNet program kratke posete i razmene

Ovaj program je otvoren za istraživače koji se bave negom i prevencijom rascepa i dizajniran je da promoviše saradnju u istraživanjima u onim oblastima koje su navedene u EUROCleftNet ciljevima (podlegati dole)

ESF kratke posete/razmene

2 vrste stipendija:

i.           Kratke posete-­‐ do 15 dana

ii.           Posete u vidu razmene-­‐ 15 dana do 6 meseci  

Procedura prijave za kratke posete

 • Kratak opis ISTRAŽIVAČKOG projekta i cilj posete (250 reči) i Curriculum vitae (2 strane)
 • Adresa/Kontakt detalji domaćina
  • Predpostavljeni datum posete (maksimalno 15 dana)
  • Predpostavleni putni troškovi (maksimano 500€)
  • Detalji smeštaja (maksimalno 85€/dan)

Smernicevezi izveštaja

 •  Plaćanje neće biti urađeno sve dok izvešataj nije kompletiran
 •  Izveštaj mora biti kompletiranu  okviru mesec dana nakon posete
 •  Detalji naušnog izveštaja
  •  Svrha
  •  Opis urađenog posla
  •  Rezultati
  •  Buduća saradnja sa domaćinom
  •  Sve predložene publikacije

Prioritiet će imati članovi timova za rascepe koji su registrovani na the European Cleft

Gateway http://www.gateway.ecoonline.org

Detalji su dostupni na: gareth@ecoonline.org

Svi kandidati moraju biti u stanju da pokažu da je njihova kratka poseta/razmena u skladu sa strategijom EUROCleftNeta:

Primarni ciljevi:

Da poveća sposobnost Evropskih timova za najsavremenija istraživanja sa ciljem da:

(a)   Poboljša kvalitet nege novorođenčadi rođene sa rascepom usne I nepca

(b)   Unapredi znanje o faktorima rizika (genetskim i faktorima sredine) u cilju primarne prevencije

Koraci ka tom cilju :

 • Razvoj strategije za angažovanje evropskih timova za rascepe i laboratorija u tekuće i nove evropske istraživačke kooperativne inicijative .
 • Uključivanje korisnika u dizajn istraživanja i razvoj krajnjih mera za lečenje orofacijalnih rascepa
 • Podsticanje istraživačkih inicijativa koje su usmerene ka poboljšanju minimalne standarde nege, univerzalnog pristupa nezi i ujednačenosti nege kod sve dece sa rascepima .
 • Razvoj prioritetne liste pitanja za klinička istraživanja pacijenata sa orofacijalnim rascepom

Strateški ciljevi i prioriteti

 • Da se formiraju baze podataka kao bi se podstakla istraživanja
 • Nastaviti sa promocijom koncepta saradnje između kliničara i genetičara u istraživanjima (koji su doprineli uspehu Eurocran projekta)
 • Da se inicijalizuje portfolio ekterno-­‐finansiranih kliničkih i genetskih ispitivanja
 • Da se ostvari saradnja sa širokim spektrom aktera (uključujući one van Evrope ), kako bi se osiguralo da će ova ESF biti u stanju da sagleda orofacijalne rascepe holistički (sveobuhvatno) i globalno
 • Da komunicira i širi rezultata istraživanja preko lokalnih , nacionalnih i međunarodnih mreža 

Peter A Mossey (Predsedavajući Steering grupe)