Lithuanian translation

EUROCleftNet trumpo vizito ir mainų programos planas

Ši programa skirta gydytojams, dirbantiems gomurio nesuaugimo gydymo ir prevencijos srityje, ir skirta skatinti bendrus mokslinius tyrimus tose srityse, kurios atitinka EUROCleftNet iškeltus tikslus ir uždavinius (žemiau).

ESF trumpas vizitas/Mainų programa

2 dotacijų rūšys:

 1. Trumpas vizitas – iki 15 dienų,
 2. Mainų programos viešnagės -­‐  nuo 15 dienų iki 6 mėnesių.

Reikalavimai Trumpų Vizitų paraiškai

 • Trumpas siūlomo MOKSLINIO TYRIMO projekto aprašymas ir vizito tikslai (250   žodžių) IR Gyvenimo aprašymas (Curriculum Vitae) (2 puslapiai)
 • Adresas / Kontaktiniai vietos, į kurią vykstama, duomenys
 • Siūlomos vizito datos (Daugiausia 15 dienos)
 • Numanomos kelionės išlaidos (Daugiausia 500€)
 • Apgyvendinimo detalės (Daugiausia 85€/dienai)

Ataskaitų  teikimo  gairės

 •  Apmokėjimas gaunamas tik pateikus pilną išsamią ataskaitą
 •  Per vieną mėnesį nuo apsilankymo
 •  Mokslinė ataskaita, detalės
  •  Tikslas
  •  Atlikto darbo aprašymas
  •  Rezultatai
  • Numatomas bendradarbiavimas ateityje su įstaiga, kurioje   lankėtės
  • Siūlomi, numatomi straipsniai

Pirmenybė teikiama asmenims, dirbantiems su gomurio nesuaugimu centruose, kurie registruoti European Cleft Gateway http://www.gateway.ecoonline.org

Išsamesnėsinformacijos teirautis      gareth@ecoonline.org

Visi   kandidatai   turi   įrodyti,   kad   jų   siūlomas   trumpas   vizitas/   mainai   atitinka

EUROCleftNet taikomos strategijos kryptį.

Pirminiai tikslai:

Padidinti Europos pajėgumą atliekant pažangiausius mokslinius tyrimus, nukreiptus į:

(a)  naujagimių, gimusių su gomurio ir lūpos nesuaugimu priežiūros/ slaugos kokybės gerinimą ir

(b)     žinių  apie  galimus  rizikos  faktorius  (genetinius  ir  aplinkos)  kėlimą,  siekiant geresnės pirminės prevencijos.

Žingsniai link tikslo:

 • Strategijos, skatinančios Europos gydytojų komandų ir laboratorijų, dirbančių su gomurio nesuaugimu, dalyvavimą vykstančiuose ir naujuose Europos moksliniuose tyrimuose, kūrimas.
 • Vartotojų įtraukimas į mokslinių tyrimų dizainą ir veido nesuaugimų išeičių vertinimo priemonių sudarymas.
 • Skatinti mokslinių tyrimų iniciatyvas, kuriomis siekiama pagerinti minimalius gomurio nesuaugimo slaugos ir priežiūros, universalaus gydymo prieinamumo ir gydymo galimybių lygybės standartus.
 • Prioritetinių klausimų, susijusių su į pacientą orientuotais moksliniais tyrimais veido nesuaugimų srityje, sąrašo suformavimas.

Strateginiai veiksmų punktai ir prioritetai

 • Sukurti Resursų Katalogą siekiant palengvinti mokslinius tyrimus.
 • Toliau skatinti bendradarbiavimą tarp klinicistų ir genetikų moksliniuose tyrimuose (kuo buvo grindžiama Eurocran sėkmė).
 • Sukurti iš išorės finansuojamų klinikinių ir genetinių mokslinių tyrimų paketą.
 • Plačiai bendradarbiauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis (taip pat ir už Europos ribų), kad ESF galėtų spręsti veido nesuaugimų problemas kompleksiškai ir globaliai.
 • Bendradarbiauti ir paskleisti mokslinių tyrimų rezultatus per vietinius, nacionalinius ir tarptautinius tinkles.

Peter A Mossey (Pirmininkas, Steering Group)