Croatian translation

EUROCLEFT NET (program razmene i kratkih poseta)

Ovaj program je otvoren za istraživače koji se bave lečenjem rascepa i njihovom prevencijom i dizajniran je da promoviše saradnju u istraživanjima u onim oblastima koje su navedene u EUROCLEFT NET ciljevima.

ESFRazmene/kratke poste

2 tipa grantova:

 • Kratka poseta -­‐  do 15 dana
 • Poseta/Razmena -­‐  od 15 dana do 6 meseci

Procedura aplikacije za kratke posete

 •   Kratki opis projekta i cilj posete (250 reči) i CV (2 strane)
 •  Adresa i kontakt (podaci o domaćinu)
 •  Vreme posete (maksimalno  15 dana)
 •  Procenjeni  troškovi  puta  (maksimalno  500  evra)
 •  Smeštaj (maksimalno 85 evra po danu)

Smernice o izveštavanju

 • Plaćanje neće biti realizovano sve dok nije prezentovan/ predat završni izveštaj
 • Izveštaj mora biti predat mesec dana nakon završetka posete
 • Detaljni, naučno-­‐istraživački izveštaj:
 •      Svrha
 •      Opis urađenog posla
 •      Rezultati
 •      Planirana buduća saradnja sa domaćinom
 •      Publikacije

Prioritet će biti dat članovima koji pripadaju registrovanim timovima za tretman rascepa registrovanim u European Cleft Gateway http://www.gateway.ecoonline.org

Detalje možete naći na adresi: gareth@ecoonline.org

Svi aplikanti moraju biti u mogućnosti da prikažu da je razmena/ kratka poseta koju su predložili u skladu sa strategijom EUROCLEFT NET.

Primarni cilj

Povećati sposobnost za nasavremenija istraživanja u Evropi, u cilju:

a)       Poboljšanja kvaliteta novorođenčadi sa rascepima usana i nepca

b)       Unapređenje znanja o faktorima rizika (genetskih i ekoloških) u cilju primarne prevencije

Koraci ka tom cilju

 • Razvoj strategije za angažovanje  Evropskih timova i laboratorija u tekuće i nove evropske istraživačke inicijative
 • Uključivanje korisnika u dizajn istraživanja i razvoj merljivih parametara za procenu rezultata lečenja rascepa
 • Podsticanje istraživačke inicijative koje su usmerene ka poboljšanju stvaranja minimalnih standarda nege i univerzalnog pristupa zbrinjavanju ovih stanja
 • Razvoj liste prioritetnih pitanja koje pacijenta sa rascepom stavljaju u centar istraživanja

Strateški tačke i prioriteti

 • Kreirati direktorijum resursa da bi se olakšalo – ubrzalo istraživanje
 • Nastaviti sa promocijom koncepta saradnje između kliničara i genetičara u istraživanjima
 • Inicirati portfolio spoljnog finansiranja kliničkog i genetičarskog istraživanja
 • Saradnja sa svim akterima (uključujući i one van Evrope) kako bi se osiguralo da je ovo istraživanje globalno i holističko
 • Komunikacija i širenje rezultata istraživanja preko lokalnih, nacionalnih i međunarodnih mreža

Peter A Mossey (Chairman, Steering Group)